Om oss | O.B.Wiik AS Skip to content

Om oss

O.B.Wiik er en av Nordens største leverandører av haller, arbeidstelt, telt, presenning, møbler og events, og ble etablert i 1912.

O.B.Wiik AS ble etablert i 1912 og er en ledende leverandør av plasthaller, idrettshaller og events samt presenninger og arrangementsprodukter som telt, bord og stoler.

De fleste produktene er tilgjengelig for både leie og kjøp. Selskapet er i sterk vekst og markedsfører sine produkter internasjonalt.

Bedriften har eksportert sine produkter til mer enn 100 land. O.B.Wiik AS har egne salgskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim med datterselskap i Sverige, Danmark og Canada. O.B.Wiik har 100 ansatte, og omsetter årlig for ca. NOK 500 mill.

Hovedkontoret er lokalisert på Skedsmokorset utenfor Oslo.

Miljø

O.B.Wiik erkjenner at vår virksomhet har påvirkning på ytre miljø, gjennom egen virksomhet, samt indirekte via våre kunder og leverandører. Derfor tar vi i O.B.Wiik et ansvar for vår miljøpåvirkning som skal være forpliktende for virksomheten og integreres i den daglige driften. Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje.

O.B.Wiik har et effektivt miljøstyringssystem og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og vårt CO2 utslipp, og til å overholde myndighetskravene og de krav som O.B.Wiik har pålagt seg selv. Vi gjør aktive valg som gir våre produkter en lang levetid. Vi fokuserer på å redusere O.B.Wiiks miljøbelastning og spesielt på forhold knyttet til avfall og energibruk, samt å benytte en høy grad av miljøvennlige produkter i vår produksjon. Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

Alle i O.B.Wiik er forpliktet av miljøpolicyen. Alle enheter i konsernet vurderer sitt forhold til og påvirkning på miljøet, og inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant. Det innebærer også at miljø og klimaspørsmål vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

O.B.Wiik er medlem i Renas og Grønt Punkt Norge, og deltar dermed aktivt for å sikre innsamling og gjenvinning av elektrisk/elektronisk avfall og emballasje.

Ønsker du å se vårt miljøregnskap? Ta kontakt med oss!

Leie eller eie?

Usikker på hva som er mest hensiktsmessig til ditt formål? Ta kontakt, så finner vi sammen ut hva som er best for deg.

Vi har gode og fleksible finansieringsløsninger og inngår gjerne leieavtaler.

Visste du at vi selger brukte produkter også? Alt trenger ikke å være helt nytt – du kan spare miljøet og lommeboka på å kjøpe brukt.

– Godt for miljøet og godt for lommeboka.

64 83 55 00
obw@obwiik.no