Akutt behov for mer lagerplass ved VELUX produksjon i Østbirk | O.B.Wiik AS Skip to content

Akutt behov for mer lagerplass ved VELUX produksjon i Østbirk

«Vi ønsket rask levering, da vi trengte mer lagringsplass i lys av økende etterspørsel og presserende behov for kapasitet.

Vi har nå 7500 kvadratmeter isolert lager – levert, satt opp og klar til bruk 4 måneder etter bestilling», sier Mikkel Precht Mogensen, anleggsleder for VELUX Global anlegg og fortsetter, «Samarbeidet med O.B. Wiiks konsulenter har vært en god og konstruktiv prosess gjennom alle faser fra oppstart og prosjektering av prosjektet til idriftsettelse av de ferdige telthallene. For eksempel brukte O.B. Wiiks forsamlingsteam kun 5 uker på å montere og sette opp de 4 store telthallene.

Vi er veldig fornøyd med det ferdige resultatet og den ekstra lagringsplassen vi fikk, til avtalt tid og kvalitet».