Arbeidstelt for støp og forskaIing | O.B.Wiik AS Skip to content

Arbeidstelt for støp og forskaIing

I enkelte tilfeller, som på dette støp-og forskalingsprosjektet i Sverige, er det ekstra viktig at man holder vær, vind og rusk borte, så arbeidet ikke blir ødelagt. Med et arbeidstelt fra O.B.Wiik får man beskyttelsen man trenger til å gjøre jobben i fred. Teltet sørger for trygge og behagelige omgivelser for både mennesker og materialer – og gode arbeidsforhold gir et godt sluttresultat.