Arbeidstelt over sportunell | O.B.Wiik AS Skip to content

Arbeidstelt over sportunell

Arbeidsteltets kanskje største fordel er at det kan plasseres akkurat der arbeidet er. Ofte vil det være på utilgjengelige steder, hvor det kan være vanskelig å skaffe beskyttelse. Akkurat som her, hvor de måtte ha et arbeidstelt over en sportunell. Arbeidsteltet kan plasseres på svært mange overflater og tilpasses området som er tilgjengelig. Har du et prosjekt med behov for beskyttelse, er vi derfor ganske sikre på at et arbeidstelt kan gjøre nytten. Sjekk vårt utvalg her!