Bulklager fra O.B. Wiik | O.B.Wiik AS Skip to content

Bulklager fra O.B. Wiik

Det kreves enorme mengder salt for å holde veiene våre kjørbare om vinteren. Med hjelp fra O.B. Wiik lagrer Mesta 25 000 tonn på kaia ved Filipstad!

Salt fra middelhavet holder norske veier isfrie

I Norge er det ofte mye snø og is på vinteren, og derfor er salting av veiene en nødvendighet, spesielt i byområder og der trafikken er stor.

Statens Vegvesen har det overordnede ansvaret for vedlikeholdet av norske veier, mens arbeidet utføres av eksterne entreprenører.

Den største av aktørene innen drift og vedlikehold av vei i Norge er Mesta AS. De har rundt 50 kontrakter i fagfeltet, noe som utgjør en markedsandel på ca. 45 prosent. Det er med andre ord milevis med vei de har ansvar for, og derfor kreves det store mengder salt gjennom vinteren. Dette saltet må naturligvis lagres et sted.

For å gi et innblikk på omfanget kan vi fortelle at saltet kommer i lasteskip fra Middelhavet. Hver leveranse er på ca. 9000 tonn. Fra bestillingstidspunkt til båten ankommer Filipstad kaia i Oslo, tar det et sted mellom seks og åtte uker:

– Både for Mesta og trafikantene er det utrolig viktig at vi ikke går tom for salt, kommenterer Bjørn Heggedal, innkjøpsleder hos Mesta. – Derfor er det utrolig viktig med god kapasitet og store lager, spesielt med så lange leveringstider.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Lagres i haller fra O.B. Wiik

For Region Øst lagres saltet på Filipstadkaia i Oslo. Anlegget har vært i drift siden 2009, og består i dag av to telthaller fra O.B. Wiik. Den ene er på 40 x 81 meter, og den andre er på 20 x 72 meter.

Totalkapasiteten er på utrolige 25 000 tonn med salt som ligger trygt og godt lagret under tak, takket være 4 meter høye vantvegger som har solide støttekonstruksjoner på baksiden av vantveggen.

– O.B. Wiik har en god løsning på sikringen av saltet, og vi har mange telthaller som dette rundt omkring i landet. Det er en veldig fleksibel løsning ettersom man kan flytte hallene etter behov mellom kontrakter, utdyper Heggedal.

Han påpeker at bruksverdien til telthaller som dette er like høy etter 10-20 år som når de er nye. Dessuten har han registrert at O.B. Wiik alltid har kommet best ut på pris når de har sendt ut forespørsler om flere telt.

Det meste kan oppbevares i O.B Wiik’s bulklagre

Hallene Mesta bruker er et eksempel på O.B. Wiiks bulklagre, og som leveres i mange forskjellige størrelser. Andre typiske varer i et bulklager er kull, metaller, sement, korn, syntetiske stoffer og trevarer. En WiikHall leveres med forsterkede vantvegger som tåler belastningen fra massene. Hallen kan tilpasses slik at den er perfekt for akkurat den varen som skal oppbevares.

Type vare, vekt og vinkel er med på å avgjøre hva slags bulklager som må anvendes, og hvor høye vantveggene skal være.