Lagerhall fra O.B. Wiik – spesialdesignet for optimale løsninger | O.B.Wiik AS Skip to content

Lagerhall fra O.B. Wiik – spesialdesignet for optimale løsninger

Borg Havn i Østfold har en lang rekke forskjellige leietakere. Derfor bruker de O.B. Wiik-haller som kan tilpasses de ulike aktørenes varierte behov.

– En god og rask løsning

Havnevirksomheten til både Fredrikstad og Sarpsborg kommune ivaretas av Borg Havn. I løpet av ett år håndterer selskapet mer enn 1,5 million tonn varer. Leietakerne hører dessuten hjemme i et bredt spekter av bransjer, der alt fra jern- og stålprodukter til stykkgods, våt- og tørrbulk samt landbruk- og skogprodukter er representert.

Dette stiller naturligvis høye krav til lagringskapasitet og fasiliteter, og fordelt over de to terminalene på Øra (Fredrikstad) og Alvim (Sarpsborg) benytter Borg Havn seks dukhaller fra O.B. Wiik.

– Dukhaller for oss er en veldig god løsning i forhold til arealbruk. De er også raske å oppføre, kommenterer teknisk sjef Pål Erling Johnsen.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Best på pris, fleksibilitet og kvalitet

Siden 2012 har nye dukhaller på Borg Havn-terminalene blitt levert av O.B. Wiik. Årsaken ligger i en kombinasjon av den beste prisen og en rekke andre kriterier:

– I den åpne konkurransen legger vi alltid vekt på pris, men også referanser, leveringstid og kvaliteten til varen som leveres, påpeker Johnsen.

Han understreker samtidig at hallene deres må tilpasses de aktuelle kundenes behov. Det foreligger alltid et krav om et visst areal, samt varierende ønsker knyttet til dører, lyssetting, takhøyde, vifter og så videre. Dette er behov WiikHallen og tilknyttet tilbehør er utviklet for å imøtekomme, da kartlegging og tilpassing mot hver enkel kunde alltid ligger til grunn ved oppstilling av nye haller.

Spesialdesignet for optimale løsninger

Et godt eksempel finner man i de tre siste dukhallene O.B. Wiik har levert til nettopp Borg Havn. Disse er spesialdesignet for prosjektlast for Nexans Norway AS, som er en ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge.

– Samarbeidet med O.B. Wiik har vært veldig godt, fra tilbudsfasen og inn i kontraktsfasen. Vi har alltid kommet frem til gode løsninger som leietagerne våre kan klarere. For Nexans-hallene hadde vi med oss leietakeren vår i prosessen, sammen med entreprenør, for å finne den beste løsningen, avslutter Johnsen.

Én milliard til utbygging

I april 2017, i kjølvannet av ny nasjonal transportplan, ble det slått fast at én milliard kroner settes av til utbygging av Borg Havn. Hensikten med utbyggingen er å sikre at større lasteskip trygt kan anløpe havnene uten risiko for grunnstøting. I Østfold utgjør vareproduserende industri en betydelig del av næringslivet, og mye av transporten går vann- og sjøveien.