O.B.Wiik kjøpes av Zurhaar & RUBB AS. | O.B.Wiik AS Skip to content

O.B.Wiik kjøpes av Zurhaar & RUBB AS.

PRESSEMELDING

O.B.Wiik kjøpes av Zurhaar & RUBB AS.

Eierne av O.B.Wiik og Zurhaar & RUBB AS, har blitt enige om et oppkjøp av O.B.Wiik. Dette medfører at vi vil inngå i samme konsern som RUBB Industries. To tradisjonssterke bedrifter går dermed sammen, med mål om å skape en betydelig og ledende aktør innen eksisterende markeder for haller, arbeidstelt, events, presenninger og telt-baserte produkter og løsninger.

Til sammen får vi 166 års erfaring. Det kommer kundene våre til gode.

O.B.Wiik består som selskap

Selv om vi nå vil bli en del av et nytt konsern, kommer O.B.Wiik fortsatt til å bestå som et søsterselskap under Zurhaar & Rubb AS. Det vil si at du fortsatt møter de samme, dyktige ansatte og kan forholde deg til de samme personene som før. O.B Wiik fortsetter å være O.B.Wiik, men vi får nå ekstra støtte i ryggen.

Nye muligheter og bedre leveranser

Begge selskaper er i dag til stede i flere land. Gjennom oppkjøpet vil vi i enda større grad kunne øke vår lokale tilstedeværelse – over hele kloden. Med ca. 400 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Storbritannia og USA, vil vi komme enda tettere på eksisterende og potensielle kunder.

Med et stort fagmiljø og flere tilgjengelige ressurser vil vi skape et ledende konsern, som i enda større grad leverer løsninger etter kunders behov.

Økt finansiell styrke og fleksibilitet

Etter noen år med annerledeshet går vi nå inn i et mer normalt år, med ambisjoner og mål justert deretter. Dette oppkjøpet gjør at vi kan forvente å dra nytte av synergier på tvers av selskapene, som gir oss stor tro på fremtiden. Vår tro og ambisjoner for fremtiden gjenspeiles i O.B.Wiik og RUBB Industries i 2022 forventer å omsette for NOK 1,5 mrd. Den økte finansielle styrken vil også gi oss større muligheter og økt potensiale for vekst innen komplementerende markeder og produktgrupper. Vi har troen på at dette gjør oss sterkere på eksisterende markeder og gir oss muligheter på nye markeder.

Vi gleder oss til fremtiden!