O.B.Wiik på lag med miljøet | O.B.Wiik AS Skip to content

O.B.Wiik på lag med miljøet

Som alle andre må vi erkjenne at vår virksomhet har en påvirkning på miljøet. Både gjennom vår egen drift og indirekte via våre kunder og leverandører. Vi ønsker å ta et ansvar for vår miljøpåvirkning. Det skal forplikte oss og innlemmes i den daglige driften, og bidra til at O.B.Wiik er en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje.

O.B.Wiik er et sertifisert miljøfyrtårn
Det er en sertifisering vi er stolte av å ha. Men det er ikke bare stolthet vi føler, det er også ansvar. Gjennom å være et miljøfyrtårn er vi forpliktet til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og vårt CO2 utslipp, og til å overholde myndighetskravene og de krav som O.B.Wiik har pålagt seg selv. Les mer her.

Sirkulær økonomi gjennom leie av haller og telt
En stadig større del av våre haller og arbeidstelt blir leid ut når vi får kunder som har midlertidige behov. På den måten reduseres den totale produksjonen av haller og telt betraktelig. Det gir også kundene fordeler, både i form av fleksibilitet og lav kapitalbinding. Og for vår del betyr det at vi gjennom en mer optimalisert drift, kan begrense antallet telt og haller ved å fordele de eksisterende produktene mer effektivt. Det skaper samlet sett et lavere Co2-avtrykk og er mer bærekraftig, både for miljøet og økonomien, når vi kan sirkulerer våre utleieprodukter der kundebehovet er.

Miljøhensyn innlemmet i kjernevirksomheten
For å følge opp og forplikte oss til miljøarbeid har vi laget et effektivt miljøstyringssystem. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og vårt CO2 utslipp, og til å overholde myndighetskravene og de krav som O.B.Wiik har pålagt seg selv.

Og her er det ingen som slipper unna. Hele O.B.Wiik er forpliktet av miljøpolicyen. Alle enheter i konsernet må vurdere sitt forhold til og påvirkning på miljøet, og inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant. Det innebærer også at miljø og klimaspørsmål vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

Lang levetid gir mindre utslipp
Vi tar aktive valg får å gi våre produkter så lang levetid som mulig. Vårt mål er at et produkt vi lager, skal vare lenge. Kvaliteten i det vi levere gjør at produktene kan stå på utsatte områder i lang tid. Det er ikke bare bra for deg som kunde, men også for miljøet. Men det betyr også at når en kunde er ferdig med sitt produkt, kan det leve videre hos noen andre, eller gjøres om til et annet produkt med nytt bruksområde.

Vi bruker hovedsakelig aluminium, stål og PVC i vår produksjon

  • Aluminium
    Aluminium er et svært miljøvennlig produkt ettersom det kan resirkuleres uendelig uten å tape kvalitet. Rundt 75% av alt aluminium som noen gang er produsert er fortsatt i bruk og det kreves lite energi og smelte det om til nye formål.
  • Stål
    Stål er mer energikrevende å lage, men har til gjengjeld lang levetid. Nær 90% av stålet vi bruker er standardmoduler, som gjenbrukes i nye prosjekter og får lang levetid. Det som ikke er standardmoduler, resirkuleres og gjenvinnes til andre produkter.
  • PVC-duker
    PVC-dukene vi levere er godkjent etter REACH-standarden. Kvaliteten på PVC-dukene er blant de beste på markedet og varer lenge. En stasjonær plasthall vil typisk ha 20+ års levetid, mens et utleid arbeidstelt vil ha mellom 5-7 års holdbarhet.

Når en kunde er ferdig med en PVC-duk, rengjør vi dem, kutter dem opp og sveiser dem samme til nye presenninger som vi tilbyr i salg i vår nettbutikk. Ved å upcycle brukte PVC-duker til “miljø-presenninger” får dukene et nytt og lengre liv.
Vi har også etablert et partnerskap med et dansk resirkulerings- og upcycling-selskap som har gjort om PVC-duker til til bagger, PC-vesker og bærenett.