O.B.Wiiks første fjøs satte fart i melkeproduksjonen | O.B.Wiik AS Skip to content

O.B.Wiiks første fjøs satte fart i melkeproduksjonen

Et flunkende nytt fjøs bygget utenpå det gamle, mens melkeproduksjonen foregikk for fullt på innsiden.

Suksessfullt debutprosjekt

Denne våren ble et nytt, vakkert og blått fjøs åpnet ved Yttermoen Gård i Nord-Trøndelag. Det var en stor og hyggelig anledning for Karin og Eirik Fjerdingøy, som driver gården sammen. Det var også en merkedag for O.B. Wiik, ettersom det nye bygget representerer vårt første fjøsprosjekt. Da er det naturligvis ekstra gledelig at leveransen stod til forventingene:

– Vi endte opp med O.B. Wiik på grunn av mange faktorer. Totalpakken var så bra at det gjorde utslaget, kommenterer bonde Karin Fjerdingøy. – Vi har hatt veldig tett kommunikasjon i forhold til våre behov og ønsker, og er meget godt fornøyd med representanten fra O.B. Wiik. Oppfølgingen har vært veldig bra.

Nytt fjøs oppå det gamle

– Karin og Eirik og jeg fikk et godt forhold tidlig. Det er viktig. Vi satte oss ned og lagde planer sammen, og en av de store utfordringene her var at driften skulle fortsette parallelt med byggingen, utdyper prosjektutvikler Andreas Volla.

Det nye bygget ble nemlig bygget over det eksisterende fjøset ved gården. Det gamle bygget ble kledd inn mens melkeproduksjonen fortsatte kontinuerlig, og først i neste fase fikk innsiden av fjøset sin overhaling. Da ble ny melkerobot og foringsrobot installert, og fjøset i dag er et godt eksempel på de høyteknologiske løsningene som forbindes med moderne gårdsdrift.

Et samarbeidsprosjekt

For å sikre de beste løsningene var også Felleskjøpet med på prosessen:

– Vi lagde mange tegninger sammen med Felleskjøpet, opp mot deres anbefalinger og løsningene vi ønsket oss. Og dette gikk knirkefritt ettersom gutta hos O.B. Wiik hadde løpende kontakt med Felleskjøpet, forklarer bonde Eirik Fjerdingøy. – Vil du ha det sånn, så får du det sånn, sa de.

O.B. Wiik kjenner seg igjen i beskrivelsen:

– Dette er mer enn et bygg; det er et konsept. Vi har gått sammen med endel andre partnere, og sydd sammen et bygg med robotiserte melkemaskiner og øvrig elektronikk som skal til for å drive et moderne fjøs, påpeker, daglig leder i O.B. Wiik A/S.

Kuene trives i fjøset på Yttermoen Gård.

Han trekker også frem effektiviteten i byggeprosessen:

– Vi er vant til å ha veldig korte konstruksjonsperioder for våre haller, og det drar vi nytte av her. Stålprofilene vi har brukt i dette fjøset produseres ferdige utenlands, og settes opp i henhold til en monteringsplan. Dermed får man en veldig kompakt og effektiv periode mens bygget blir reist. Du kan knapt få noen raskere byggeperiode enn ved denne type elementproduksjon, avslutter daglig leder i O.B. Wiik A/S.

15 prosent økt produksjon

Siden det nye fjøset ble tatt i bruk, har melkeproduksjonen ved Yttermoen Gård gått opp med 15 prosent. Det er lite støy i det nye fjøset, noe som tyder på god trivsel både blant folk og fe. De effektive moderne maskinene gir også større rom og mer tid til å ta seg av dyrene, for de som drifter gården.

Karin og Eirik er fornøyde, kuene er fornøyde, og vi i O.B. Wiik gleder oss til å ta fatt i nye fjøsprosjekter i fremtiden.