Fakturainformasjon | O.B.Wiik AS Skip to content

Fakturainformasjon

Viktig informasjon vedrørende fakturering til selskaper i O.B.Wiik konsern Norge.

O.B. Wiik AS (org.nr. 934 122 224)

O.B. Wiik Utleie AS (org.nr. 994 943 286)

Fakturainnhold
Alle fakturaer som sendes til O.B. Wiik selskaper, må alltid inneholde følgende informasjon:

 • a) Faktura må være maskinelt stilet til det respektive O.B. Wiik selskapet
 • b) Vårt referanse-navn må påføres, dette for å unngå forsinkelse eller risiko for å bli sendt til feil
  førstemottaker
 • c) Prosjektnr (NO etterfulgt av 6 siffer), innkjøpsordrenr (6 siffer) eller kontrakt/ordrenr (6 siffer) skal
  være påført faktura hvor dette er aktuelt.

Hvis dere mot formodning ikke har mottatt informasjonen i b) og c) må dere ta kontakt med vår
bestiller/kontaktperson før fakturering for å innhente informasjonen.
Videre for å bli akseptert som gyldig mottak må en faktura tilfredsstille alle formkrav i tråd med forskrift om
bokføring (lovdata.no) og merverdiavgiftsloven. Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura, vil ikke
bli akseptert. Se: formkrav for faktura – salgsdokument (altinn.no).

Faktureringsmetode
Vi foretrekker å motta fakturaer i følgende prioriterte rekkefølge:

 • 1. EHF-faktura
  Alle våre selskaper er ELMA-registrert for mottak av elektroniske fakturaer i standardformatet EHF
  (Elektronisk Handelsformat) og ber om at dere utsteder fakturaer til oss på EHF formatet.
 • 2. E-postmottak av fakturaer
  Dersom dere ikke har anledning til å sende oss fakturaer i EHF-formatet ber vi om at alle
  fakturaer/kreditnotaer sendes per e-post. Se fakturamailadresser og krav under. Ugyldige formater
  blir ikke behandlet på leverandørens risiko.

Selskap Fakturaadresse

Tekniske krav til e-post faktura

 • Det skal kun sendes én PDF-fil pr. e-post
 • Vedlegg til faktura må være i samme PDF eller sendes i separat e-post til vår referanse
 • Vedlegget må ha filtype .pdf. Andre filtyper godkjennes ikke
 • E-post med link til faktura vil ikke bli behandlet
 • Det er ikke mulig å slå sammen flere filer i en .zip fil
 • Vedleggets filnavn må ikke inneholde spesialtegn eller æøå
 • E-postmottaket er en helautomatisk prosess så e-posten blir ikke lest manuelt

Ordrebekreftelser, rekvisisjoner, kontrakter, reklame, vareleveranser etc. skal sendes til vår forretnings-
/leverings-/e-postadresser til de respektive kontaktpersoner i selskapet.
Eventuelle purringer eller andre spørsmål ang faktura skal sendes til e-post regnskap@obwiik.no eller pr. post.

Kredittid
Våre standard betalingsbetingelser er 30 dager netto, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
For å sikre god fakturabehandling og rettidig betaling, setter vi pris på at faktureringsrutinene overholdes.

Er det spørsmål vennligst ta kontakt på e-post til regnskap@obwiik.no.

Leie eller eie?

Usikker på hva som er mest hensiktsmessig til ditt formål? Ta kontakt, så finner vi sammen ut hva som er best for deg.

Vi har gode og fleksible finansieringsløsninger og inngår gjerne leieavtaler.

Visste du at vi selger brukte produkter også? Alt trenger ikke å være helt nytt – du kan spare miljøet og lommeboka på å kjøpe brukt.

– Godt for miljøet og godt for lommeboka.

64 83 55 00
obw@obwiik.no