Sorteringshall til Ragn-Sells sin avdeling i Nørresundby | O.B.Wiik AS Skip to content

Sorteringshall til Ragn-Sells sin avdeling i Nørresundby

Vi er stolte av våre kollegaer O.B.Wiik Danmark som denne gangen har levert en sorteringshall til Ragn-Sells sin avdeling i Nørresundby.

Ragn-Sells har et sterkt miljøfokus og er i Nørresundby en av Danmarks beste anlegg. Visjonær resirkulering og miljø, kombinert med bærekraftig økonomi, er i fokus når Ragn-Sells behandler avfallsfraksjoner.

Ragn-Sells ønsket en ny sorteringshall og vi er selvsagt veldig glade for at de valgte O.B.Wiik til prosjektet. Hallens bredde er 40 meter, lengden er 70 meter og har en sidehøyde på 10,5 meter. Hallen er på 2.800 m2 og har et internt volum på 35.000 m3. Sorteringshallen leveres med 3 hurtigporter og den er satt opp på eksisterende asfaltdekke. Hallen var ferdig på 4 uker fra oppstart til levering til kunden.

O.B.Wiik leverer telt og arbeidstelt i alle størrelser. Kontakt oss gjerne for en samtale om prosjektet ditt.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information