Verdens største telthall fra O.B.Wiik | O.B.Wiik AS Skip to content

Verdens største telthall fra O.B.Wiik

Vi har i en tidligere pressemelding fortalt om vårt prosjekt i Sverige der vi bygger en rekordstor telthall. Helt etter planen er nå hallen satt opp og kan tas i bruk av AstaZero til testing av selvkjørende kjøretøy. Det er ikke småtteri som vi har oppført uten for Borås.

På innsiden testes fremtidens kjøretøy

Hallen strekker seg over hele 700 meter, det tilsvarer en liten rullebane. Bredden er på 40 meter med unntak av en midtseksjon som er 60 meter bred. Disse dimensjonen gjør hallen til verdens største telthall. Det er en rekord vi er stolt av! Telthallen er bygget for selskapet AstaZero AB. Det er et høyteknologisk selskap som jobber med forskning og utvikling av aktiv trafikksikkerhet. De driver verdens eneste fullskala testmiljø der de blant annet tester selvkjørende kjøretøy i flere forskjellige scenarioer. Hallen dekker over hele testbanen som heter Super Multilane. Størrelsen på banen gjør at den kan brukes til tester i høy hastighet, samtidig som den bredere midtdelen kan brukes til tester med kryssende trafikk, fotgjengere, syklister og lignende. Banen er dimensjonert for både store og små kjøretøy, noe hallen også er bygget for.

Gode forhold på innsiden

På innsiden av telthallen henger det nå lys så langt øye kan se. Vi har også installert ventilasjonsanlegg som sørger for at luftfuktigheten er under kontroll. Det gir gode forhold for testing, uavhengig av været på utsiden, lysforhold eller tiden på døgnet.

Et prosjekt vi er stolte av

Dette er den største enkeltstående bestillingen i O.B.Wiik Sveriges historie og vi er naturlig nok svært glade og stolte over at vi fikk jobben. Og ikke minst over det ferdige resultatet.

Vi håper hallen kan hjelpe AstaZero med forskning og utvikling som bidrar til å gjøre trafikken tryggere for alle.