Wiikhall modell Nex – montert i mer enn 100 land | O.B.Wiik AS Skip to content

Wiikhall modell Nex – montert i mer enn 100 land

O.B. Wiik har i mer enn 25 år levert lagerhaller til FN-organisasjoner som UNICEF, UNHCR og World Food Programme, samt en rekke andre hjelpeorganisasjoner som Røde Kors, Redd Barna og Leger Uten Grenser.

32 meter hall på 60 sekunder

Når det skjer en humanitær katastrofe eller naturkatastrofe, har hjelpeorganisasjonene behov for en hall som er solid og anvendelig samtidig som monteringen er rask og enkel. I slike tilfeller er WiikHall NEX produktet de trenger. NEX-hallene settes opp uten bruk av kran eller annet spesialverktøy. Standard hall er 10 meter bred, og leveres i 4 meters lengdeseksjoner i ubegrenset antall. Nødvendig verktøy og monteringsinstruksjon som er enkel å forstå, følger alltid med leveransen slik at også ufaglærte lett kan sette opp hallen selv.

I videoen under ser du et team på seks personer som setter opp en 32 meter lang NEX-hall på tre små timer. For ordens skyld har vi skrudd opp hastigheten slik at prosessen vises på 60 sekunder. En lengre utgave på en snau time finner du i bunnen av siden.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Brukes over hele verden

WiikHall NEX settes opp i 4-meters lengdeseksjoner, og det er opp til deg og dine behov hvor lang hallen skal være. Konstruksjonen er laget av aluminium, slik at vekten blir lavere enn ved bruk av mer tradisjonelle stålrammer. Også takduken leveres i 4-meters seksjoner, og er derfor enkel å håndtere og montere selv når det blåser.

På innsiden lagres både varer og utstyr trygt og tørt, og denne kombinasjonen av funksjonalitet, kvalitet og fleksibilitet har gjort WiikHall NEX til et ettertraktet produkt blant hjelpeorganisasjonene. I tillegg til lager, benyttes hallene også til skole, verksted, sykestue møte- og forsamlingslokale med mer.

Ved siden av tryggheten hjelpeorganisasjonene har på egenskapene til selve hallen, vet disse organisasjonene at O.B. Wiik forstår viktigheten av rask responstid. I tillegg til eget lager i Oslo, har O.B. Wiik fremskutte lagre i Italia, Spania, Panama, Dubai, Ghana, Uganda, Kenya, Djibouti, og Malaysia slik at vi raskt og enkelt kan levere lagerhaller til enhver destinasjon i løpet av svært kort tid.

Fleksibilitet i fokus

WiikHall NEX er designet for å være mest mulig praktisk uten at kvaliteten reduseres. Monteringen er meget rask og enkel sett opp mot det solide produktet man ender opp med. Ettersom all montering foregår fra bakkenivå uten bruk av kran, reduseres risikoen for fallskader og andre ulykker betraktelig, samtidig som den lave vekten til duk og konstruksjon gjør NEX-hallene smidige å håndtere og transportere.

Det finnes få begrensninger på hvor en NEX-Hall kan settes opp, og denne fleksibiliteten gjenspeiles også i den modulbaserte strukturen. Har du flere haller tilgjengelig kan du blande seksjonene etter behov. To 10×24-haller kan for eksempel bli én 10×16-hall og én 10×32-hall.

Skulle du være uheldig å skade duk eller konstruksjon vil du fortsatte kunne bruke hallen i redusert lengde. Det er også kun nødvendig å bytte delene som faktisk er ødelagt, og på denne måten holdes kostnadene nede.

Alle disse smarte løsningene kommer våre kunder til gode, enten de driver med krisearbeid eller andre oppgaver som krever fleksible og driftssikre haller.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information